Pri dnešnom tempe výroby automobilov, si málokto spomenie na začiatky a vznik automobilizmu, na prvé motorové vozidlá.V tom čase si obsluha týchto vozidiel zo strany vodiča vyžadovala určitú zručnosť, značnú dávku znalostí a praxe. Poruchy si obvykle vodiči vedeli odstrániť na mieste.Niektoré pohybové súčiastky bolo treba mazať, všetko sa riadilo mechanicky. To preto bola potrebná vodičova zručnosť a znalosť.Dnes je to dávna minulosť. Vozidlá rôznych značiek a sérií sú samá elektronika, a zistiť poruchu vieme obvykle iba za pomoci počítača.A predsa, keď sa na ceste objaví „veterán“, ihneď nám naskočia nostalgické spomienky.Obdivujeme ľudí, ktorí sa snažia zachovať a ukázať vývoj histórie automobilizmu, ktorí chcú prezentovať súčasnej, ako aj budúcej generácii, tento skvost.Presne to je cieľom aj nášho združenia. Veľmi radi privítame od Vás, čitateľov a milovníkov automobilizmu, dobové fotografie, novinové články a iné publikácie o motorizme z oblasti Gemera, kde naše združenie pôsobí.