História Gemera

Územie Gemera

rasto 21.február 2012 0x Komentované

Územie Gemera leží na juhu stredného Slovenska a presahuje až do Maďarska. Ku Gemeru bol v 19. storočí pričlenený aj Malohont s centrom v Rimavskej Sobote.

Stredný Gemer

rasto 21.február 2012 0x Komentované

Stredný Gemer – región významných historických udalostí a prírodných zaujímavostí leží na rozhraní stredného a východného Slovenska. V minulosti bol súčasťou Gemersko-Malohontskej stolice, dnes toto územie patrí do Banskobystrického samosprávneho kraja a do okresu Revúca. Zo severu ho ohraničuje Národný park Muránska Planina, ktorého územie je bohaté na rokliny, priepasti, jaskyne a zaujímavé skalné útvary. Oblasť je bohatá na zver, rastie tu množstvo chránených rastlín a niekoľko endemitov. Najznámejším je  [ Read More ]

Horný Gemer

rasto 21.február 2012 0x Komentované

Horný Gemer             Región prírodných a turistických zaujímavostí leží na juhovýchode Slovenska. V minulosti bol súčasťou Gemersko-Malohontskej stolice, dnes toto územie patrí do Košického samosprávneho kraja a do okresu Rožňava. Južná časť Horného Gemera je tvorená Národným parkom Slovenský kras – najrozsiahlejším krasovým územím planinového typu v strednej Európe (361,65 km2). Tvorí celok s Aggtelekským národným parkom v Maďarsku. Územie je bohaté na krasové javy ako  [ Read More ]

Južný Gemer, Západný Gemer -Malohont  Prvá písomná zmienka o Gemerskej stolici pochádza z roku 1209. Strediskom župy bol kráľovský hrad Gemer. Malohont bol pôvodne súčasťou Hontianskej stolice, hoci medzi nimi ležalo územie Novohradu a Zvolenskej župy. Autonómia mu bola priznaná koncom 17. storočia. V 13. storočí sa kvôli tatárskemu vpádu začali stavať na území župy kamenné hrady. Brzotín, Drienčany, Gemer, Hajnáčka, Hodejov, Hrachovo, Jelšava, Magingrad, Plešivec, Rákoš, Rožňava, Širkovce, Štítnik,  [ Read More ]